Faciliteter og priser

Her kan I se vores priser, beskrivelse af og billeder fra stedet.
 
Vores B&B ligger på 1. sal, vær derfor opmærksom på dette, hvis man er gangbesværet.
Hjortdalgaard Bed&Breakfast | Hjortdalvej 7, 7400 Herning - Danmark | Tlf.: 61788854 | gitte_holme@hotmail.com